സ്റ്റീം ഐഡൽ മാസ്റ്റർ പ്രവർത്തിക്കില്ല.

സ്റ്റീം ഐഡൽ മാസ്റ്റർ പ്രവർത്തിക്കില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, മാർക്കറ്റ് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാർഡുകൾ വിൽക്കാൻ കഴിയുമോ? Idke മാസ്റ്റർ വാക്കിൽ കുലുക്കി ചെയ്യാമെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു, 2010 വേഡ് തട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ...

Google chrome ൽ എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല?

Google chrome ൽ എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല? വെറും (ക്രമീകരണങ്ങളിൽ) ബ്രൗസർ കാഷെ ക്ലിയർ ബ്രൗസർ മാറ്റുക മൊജിലു വെച്ചു വിദിഒ https://www.youtube.com/watch?v=LiCHXKMpoIk Chrome- ന് ദുർഗന്ധം ശ്രമിക്കുക))) ഇവിടെ. വേണ്ട. ഭീഷണി വളരെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ, ധാരാളം കാരണങ്ങൾ ...

ബാച്ച് ഫയലിനായുള്ള കമാൻഡുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് തരൂ. ബാറ്റ്.

ബാച്ച് ഫയലിനായുള്ള കമാൻഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉപേക്ഷിക്കുക. ബാറ്റ്. സിഎംഡി (സിഎംഡി) കമാന്ഡ് സ്ത്രൊക്.ചൊപ്യ് ഒന്നോ അതിലധികമോ faylov.DATE-സജ്ജമാക്കുക നിഗമനത്തിൽ സ്തതിസ്തികി.ച്ല്സ്-ക്ലീനിംഗ് എക്രനശ്ക്ംത്ഫ്സ്-ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്ക് നിലവിലെ ദത്യ്.ഛ്ക്ദ്സ്ക് പരിശോധിച്ച് സ്കാൻ സമയം ദിസ്കവൊ ജഗ്രുജ്കി.അത്ത്രിബ് മാപ്പിംഗ് മാറ്റം -സ്തര്ത്-അപ്പ് ...

ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായി ഒരു Android ടാബ്ലെറ്റിൽ Windows10 ഫോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായി ഒരു Android ടാബ്ലെറ്റിൽ Windows10 ഫോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? അതു സാധ്യമാകും. Windows10 ഫോൺ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ ആവശ്യമായ ഡ്രൈവറുകൾ എഴുതുന്നു, അതായത് ഗാഡ്ജറ്റിനുള്ള സിസ്റ്റം ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കും.

Windows 7 SP1 ലെ msconfig സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കും?

വിൻഡോസ് 7 എസ്പി 1 ൽ msconfig സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ അപ്രാപ്തമാക്കാം? Kzhtsya ഇതിനകം ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടു, yuzay - windowsfix. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തിടെ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയില്ല: വിച്ഛേദിക്കുക, കമ്പ്യൂട്ടർ മേലിൽ ബൂട്ട് ചെയ്യില്ല. ഓൺ ...