ആരാണ് ആര്യന്മാർ? ? എനിക്ക് പച്ച കണ്ണുകളാണുള്ളത്.

ആരാണ് ആര്യന്മാർ? ? എനിക്ക് പച്ച കണ്ണുകളാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും രക്തഗ്രൂപ്പിനായി തിരയുന്നു, രസകരമായ നിരവധി കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. സ്ലാവ്സ്-ആര്യന്മാർ (റാസ) 4 ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു - വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഉൾപ്പെടെ ...

തലയിലെ മൂന്ന് ശൈലി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

തലയിലെ മൂന്ന് ശൈലി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എത്ര ശൈലി - എത്ര വിവാഹങ്ങൾ))). എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും ഈ അടയാളം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു))). ചെർണോബിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തലയോട്ടിയിലെ പല പാലുകളും ചിലതരം മാനസിക ഗുണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ...

22 നൂറ്റാണ്ട് ഏത് വർഷമായിരിക്കും?

22-ാം നൂറ്റാണ്ട് ഏത് വർഷമായിരിക്കും? 2101 ൽ. 1990 ൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് 20 ൽ 2090 ൽ അവസാനിച്ചു, അതിൽ 2101 അല്ലെങ്കിൽ 2100 2101 ആം നൂറ്റാണ്ട് ജനുവരി 22 ന് വരും ...

നരകത്തിന്റെ 7 സർക്കിളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെന്തറിയാം?

നരകത്തിന്റെ 7 സർക്കിളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെന്തറിയാം? nuuuu ... ഇത് ഡാന്റേയുടെ "ദിവ്യ ഹാസ്യം" ഗരുഡ പുരാണത്തിലേക്ക് നോക്കൂ, ഇതിനെ മരണത്തിന്റെ വേദപുസ്തകം എന്നും വിളിക്കുന്നു, ഒപ്പം എല്ലാ വഴികളും ...

ആരാണ് റാക്ക്?

ആരാണ് റാക്ക്? ടിവി സീരീസ് "റേക്ക്" (2014) "റേക്ക് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു അഭിഭാഷകനാകണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു, തന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം, ഒടുവിൽ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നേടി ...

ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ആരാണ് സൈക്കിക്സിനെ വിളിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്?

ആസ്ട്രോ 7 ൽ ആരാണ് സൈക്കിക്സിനെ വിളിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? തീർത്തും അപകർഷത! നാണയം ഒരുതരം ചാരനിറത്തിലുള്ള എലിയാണ്, അതിന്റെ പങ്കാളിയെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താനോ ആനന്ദിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല (പുരോഹിതനോടൊപ്പം, ഈ അർക്കൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ...

ക്വി എനർജി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ??? ചി എനർജി മറ്റെന്താണ് ??? ആർക്കാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ??? മനസിലാക്കുക !!! പ്ലീസ് !!!

ക്വി എനർജി നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ??? ചി എനർജി മറ്റെന്താണ് ??? ആർക്കാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ??? മനസിലാക്കുക !!! പ്ലീസ് !!! ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചി energy ർജ്ജത്തിന്റെ പങ്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത്…

എന്താണ് ആത്മീയ വികസനം? ആത്മീയമായി എങ്ങനെ വികസിക്കാം?

എന്താണ് ആത്മീയ വികസനം? ഒരാൾ ആത്മീയമായി എങ്ങനെ വികസിക്കണം? ഖുറാൻ, ബൈബിൾ, തോറ മുതലായവ വായിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടേതായ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക - സ്വത്ത്, പണം ...

പിശാചുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ .. വെറുതെ എഴുതാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ കേസിൽ !!!

പിശാചുമായി എങ്ങനെ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാം .. അസംബന്ധം എഴുതരുത്, പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൽ !!! ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോൾ ഡാഷിംഗ് എഴുന്നേൽക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം അധ്വാനിക്കും, അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ...

പൂജ്യത്തിന്റെ ഗുണനം പൂജ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?!?!

പൂജ്യത്തെ പൂജ്യമായി ഗുണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?!?! സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമായി ഞങ്ങൾ പൂജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് 3 - 3 = 0, അങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, -4- എന്ന സംഖ്യ പൂജ്യമായി, നമുക്ക് 4 * (3 ...

ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ??

ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ?? എന്നിരുന്നാലും മൂത്രസഞ്ചി ഉണരുന്നു. ആരോ ഉണരുന്നു ... വേറൊരു ലോക ... സാധാരണയായി ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ അത് ചില നിരോധിത മേഖലയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ല ... നിങ്ങളും ...

15 എന്ന സംഖ്യ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

15 എന്ന സംഖ്യ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ കണക്ക് ഉറക്കം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഇത് എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല, ഇത് ഉറക്കത്തിന്റെ കണക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. 15-ാം നമ്പർ പല എഴുത്തുകാരും പരിഗണിച്ചിരുന്നു, എന്താണ് അവരെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയത് ...

എന്താണ് ഒരു മിസ്റ്റിക്? നിഗൂ ism തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്താണ്?

എന്താണ് മിസ്റ്റിസിസം? എന്താണ് മിസ്റ്റിസിസം? ധാർമ്മിക വീക്ഷണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന തരം ട്രാൻസെൻഡെന്റലിസം (മിസ്റ്റിസിസം) ആണ്, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭ material തികവൽക്കരിച്ച ആശയമാണ് (വാക്ക്.). ഒന്നാം തരം ലോകവീക്ഷണം - ഭ material തികവാദം. അത് ദ്രവ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 3 മത് ...

ആരാണ് മന്ത്രങ്ങളെ ശരിക്കും സഹായിച്ചത്: ഞാൻ സമ്പന്നനാകുന്നു, ഞാൻ വിജയം ആകർഷിക്കുന്നു! " ഇതിന് എത്ര സമയമെടുക്കും, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്?

ആരാണ് മന്ത്രങ്ങളെ ശരിക്കും സഹായിച്ചത്: ഞാൻ സമ്പന്നനാകുന്നു, ഞാൻ വിജയം ആകർഷിക്കുന്നു! " ഇതിന് എത്ര സമയമെടുക്കും, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ (ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ...

ആരാണ് ഒരു ദൂതൻ?

ആരാണ് ഒരു ദൂതൻ? അബ്രഹാമിക് മതങ്ങളിലെ ഒരു മാലാഖ (പുരാതന ഗ്രീക്ക്, ഏഞ്ചലോസ് മെസഞ്ചർ, മെസഞ്ചർ) ഒരു ആത്മീയവും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ദൈവഹിതം ആശയവിനിമയം ചെയ്യുകയും അമാനുഷിക ശക്തികൾ കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, യഹോവയുടെ ദൂതന്മാർക്ക് സംഭവങ്ങൾ നയിക്കാനാകും ...

ഏതുതരം ദേവത ആർട്ടെമിസ്?

ആർട്ടെമിസ് ദേവി എന്താണ്? വേട്ടയുടെ ദേവി, ju ckfds അപ്പോളോ ആർടെമിസിന്റെ (എ ആർടെമിസ്) പദോൽപ്പത്തിയുടെ ഇരട്ട സഹോദരി അജ്ഞാതമാണ്, വകഭേദങ്ങൾ സാധ്യമാണ്: "കരടി ദേവി", "യജമാനത്തി", "കൊലയാളി" - വേട്ടയുടെ ദേവതയായിരുന്നു, ...

ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാം?

ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാം? മുകളിലേക്കുള്ള കൊള്ള…. നിങ്ങളെ ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യും വിചാരണയിലൂടെയും പിശകുകളിലൂടെയും മാത്രം ... ഉറപ്പായും ഗുളികകളൊന്നുമില്ല!))) ഇതെല്ലാം ജോലിയാണ്, എന്റെ സുഹൃത്ത്, നീണ്ട, സ്ഥിരമായ, നിരവധി വർഷങ്ങൾ ... തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് നേരെ)) ഉറങ്ങാൻ പോകുക ...

ജ്യോതിഷ വിമാനത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ഏത് തരത്തിലുള്ള അനുഭവവും വികാരങ്ങളും? എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? എന്താണ് ഈ അനുഭവങ്ങളും സംവേദനങ്ങളും? എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്? അവിടെ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ പുറത്തുപോയി, നമുക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ശബ്ദമില്ലാതെ ഒരു ശൂന്യമായ മുറിയിൽ ഇരുന്നു, വാതിൽ ഭാവനയിൽ ...

ആരാണ് മഹാസർപ്പം

ആരാണ് മഹാസർപ്പം? സൂര്യൻ ദേശീയതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിൽ, അവൻ ഒരു ദുഷ്ട രാക്ഷസനാണ്. വിദൂര കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ (ജപ്പാൻ, ചൈന) അത് ആത്മാവാണ്. ഏതൊരു ആത്മാവിനെയും പോലെ അവൻ ഒരു സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. ഇത് നിങ്ങളാണ്…

എനിക്ക് ഒരു തുലിപ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, സഹായിക്കൂ!

എനിക്ക് ഒരു തുൾപ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സഹായിക്കൂ! ദയ, നിസ്വാർത്ഥത, സ്നേഹം തുടങ്ങിയ സാധാരണ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ... മാത്രമല്ല കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നതുപോലെ, ഒരു പന്നി അഴുക്കാണ് ... അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ...