ആരാണ് ആര്യന്മാർ? ? എനിക്ക് പച്ച കണ്ണുകളുണ്ട്.

ആരാണ് ആര്യന്മാർ? ? എനിക്ക് പച്ച കണ്ണുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ രക്ത തരത്തിനായി തിരയുന്നു, രസകരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. സ്ലാവ്സ്-ഏരിയാസ് (റാസ) എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു - ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ...

തലയിലെ മൂന്ന് ശൈലി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

തലയിലെ മൂന്ന് ശൈലി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എത്ര ശൈലി - നിരവധി വിവാഹങ്ങൾ))). എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും ഈ അടയാളം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു))). ഇത് ചെർണോബിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തലയോട്ടിയിലെ പല ബൾബുകളും ചില മാനസിക ഗുണങ്ങളുടെ സൂചകങ്ങളാണ്. ...

22 നൂറ്റാണ്ട് ഏത് വർഷമായിരിക്കും?

22 നൂറ്റാണ്ട് ഏത് വർഷമായിരിക്കും? 2101 വർഷത്തിൽ. 1990- ൽ 20 നൂറ്റാണ്ടിൽ 2090 അവസാനിച്ചു, അതിൽ 2101 അല്ലെങ്കിൽ 2100 2101 നൂറ്റാണ്ട് ജനുവരി 22 ൽ വരും ...

നരകത്തിന്റെ 7 സർക്കിളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെന്തറിയാം?

നരകത്തിന്റെ 7 സർക്കിളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെന്തറിയാം? nuuuu ... ഇത് ഡാന്റെ ലുക്കിലെ "ദിവ്യ ഹാസ്യ" ത്തിൽ നിന്നാണ് ഗരുഡ പുരാണത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. അവളെ മരണ വേദപുസ്തകം എന്നും വിളിക്കുന്നു. അവിടെ എല്ലാ വഴികളും നന്നായി വിവരിക്കുന്നു ...

ആരാണ് റാക്ക്?

ആരാണ് റാക്ക്? "റേക്ക്" (2014) എന്ന പരമ്പര. "റേക്ക് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു അഭിഭാഷകനാകണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു, ലക്ഷ്യം നേടാൻ വളരെ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചു ...

ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ആരാണ് സൈക്കിക്സിനെ വിളിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്?

ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ആരാണ് സൈക്കിക്സിനെ വിളിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? പൂർണ്ണമായ ശോഷണം! നാണയങ്ങൾ ഒരുതരം ചാരനിറത്തിലുള്ള എലിയാണ്, അതിന്റെ പങ്കാളിയെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താനോ ആനന്ദിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല (പുരോഹിതനോടൊപ്പം, ഈ അർക്കൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ...

ക്വി എനർജി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ??? ചി എനർജി മറ്റെന്താണ് ??? ആർക്കാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ??? മനസിലാക്കുക !!! പ്ലീസ് !!!

ക്വി എനർജി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ??? ചി എനർജി മറ്റെന്താണ് ??? ആർക്കാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ??? മനസിലാക്കുക !!! പ്ലീസ് !!! ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചി energy ർജ്ജത്തിന്റെ പങ്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതിനായി ...

എന്താണ് ആത്മീയ വികസനം? ആത്മീയമായി എങ്ങനെ വികസിക്കാം?

എന്താണ് ആത്മീയ വികസനം? ആത്മീയമായി എങ്ങനെ വികസിക്കാം? ഖുറാൻ, ബൈബിൾ, തോറ മുതലായവ വായിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടേതായ എല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുക - സ്വത്ത്, പണം ...

പിശാചുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ .. വെറുതെ എഴുതാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ കേസിൽ !!!

പിശാചുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ .. വെറുതെ എഴുതാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ കേസിൽ !!! ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഉപദ്രവിക്കും, നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും

പൂജ്യത്തിന്റെ ഗുണനം പൂജ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?!?!

പൂജ്യത്തിന്റെ ഗുണനം പൂജ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?!?! അക്കങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പൂജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് 3 - 3 = 0, അതിനാൽ ഉദാഹരണത്തിന് -4 എന്ന സംഖ്യയെ പൂജ്യമായി ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് 4 * (3 ...

ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ??

ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ?? എന്നിരുന്നാലും മൂത്രസഞ്ചി ഉണരുന്നു. ആരോ ഉണരുന്നു ... വേറൊരു ലോക ... സാധാരണയായി ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രിത പ്രദേശത്തേക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ല ... നിങ്ങളും ...

15 എന്ന സംഖ്യ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

15 എന്ന സംഖ്യ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ കണക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു സ്വപ്നമാണ്, പക്ഷേ അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇത് ഒരു സ്വപ്ന രൂപമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് നമ്പർ നിരവധി എഴുത്തുകാർ പരിഗണിച്ചിരുന്നു, അവ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ...

എന്താണ് ഒരു മിസ്റ്റിക്? നിഗൂ ism തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്താണ്?

എന്താണ് മിസ്റ്റിസിസം? നിഗൂ ism തയെ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ട്രാൻസെൻഡെന്റലിസം (മിസ്റ്റിസിസം) - 3- ന്റെ അടിസ്ഥാന തരം ലോകവീക്ഷണം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭ material തികവൽക്കരിച്ച ആശയമാണ് (വാക്ക്.). ഭൗതികവാദമാണ് 1 തരം ലോകവീക്ഷണം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ദ്രവ്യമാണ്. 2 ...

ഇത്തരത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ആർക്കാണ് ശരിക്കും സഹായിച്ചത്: ഞാൻ സമ്പന്നനാകുന്നു, ഞാൻ വിജയം ആകർഷിക്കുന്നു! ”ഇത് ഏത് സമയമാണ്, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്?

മന്ത്ര തരത്തെ ശരിക്കും സഹായിച്ചതാരാണ്: ഞാൻ സമ്പന്നനാകുന്നു, ഞാൻ വിജയം ആകർഷിക്കുന്നു! ”ഇത് എത്ര സമയമാണ്, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും മന്ത്രങ്ങൾ വായിച്ചാൽ (അത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ...

ആരാണ് ഒരു ദൂതൻ?

ആരാണ് ഒരു ദൂതൻ? അബ്രഹാമിക് മതങ്ങളിലെ ഒരു മാലാഖ (മറ്റ് ഗ്രീക്ക്, ഏഞ്ചലോസ് മെസഞ്ചർ, മെസഞ്ചർ) ഒരു ആത്മീയവും അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ്, ദൈവഹിതം ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും അമാനുഷിക ശക്തികൾ കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംഭവങ്ങളെ നയിക്കാൻ യഹോവയുടെ ദൂതന്മാർക്കും കഴിയും ...

ഏതുതരം ദേവത ആർട്ടെമിസ്?

ആർട്ടെമിസിന്റെ ദേവി എന്താണ്? വേട്ടയാടൽ ദേവി, ju ckfds അപ്പോളോയുടെ ഇരട്ട സഹോദരി ആർടെമിസ് (ഒരു rtemiz) പദോൽപ്പത്തി അജ്ഞാതമാണ്, സാധ്യമായ വകഭേദങ്ങൾ: “കരടി ദേവി”, “യജമാനത്തി”, “കൊലയാളി” - വേട്ടയുടെ ദേവതയായിരുന്നു, ...

ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാം?

ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാം? മുകളിലേക്കുള്ള കൊള്ള .... നിങ്ങളെ ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരണയിലൂടെയും പിശകുകളിലൂടെയുമാണ് ... സംശയലേശമന്യേ ടാബ്‌ലെറ്റുകളൊന്നുമില്ല!))) ഇതെല്ലാം അധ്വാനമാണ്, എന്റെ സുഹൃത്തേ, ദീർഘകാല, സ്ഥിരമായ, ദീർഘകാല ... ഡയപ്പറിൽ നിന്ന് നേരെ)) ഉറങ്ങാൻ പോകുക ...

ജ്യോതിഷ വിമാനത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ഏത് തരത്തിലുള്ള അനുഭവവും വികാരങ്ങളും? എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

ജ്യോതിഷ വിമാനത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ഏത് തരത്തിലുള്ള അനുഭവവും വികാരങ്ങളും? എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്? അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ പുറത്തുപോയി, നമുക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ശബ്ദമില്ലാതെ ശൂന്യമായ മുറിയിൽ ഇരുന്നു, വാതിൽ ഭാവനയിൽ ...

ആരാണ് മഹാസർപ്പം

ആരാണ് ഡ്രാഗൺ സൂര്യൻ ദേശീയതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിൽ, അവൻ ഒരു ദുഷ്ട രാക്ഷസനാണ്. വിദൂര കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ (ജപ്പാൻ, ചൈന) - ഇതാണ് ആത്മാവ്. ഏതൊരു ആത്മാവിനെയും പോലെ അവൻ കാവൽക്കാരനാണ്. ഇത് നിങ്ങളാണ് ...

എനിക്ക് ഒരു തുലിപ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, സഹായിക്കൂ!

എനിക്ക് ഒരു തുലിപ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, സഹായിക്കൂ! നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ ദയ, താൽപ്പര്യമില്ലായ്മ, സ്നേഹം ... എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ... മാത്രമല്ല കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പറയുന്നതുപോലെ, പന്നി അഴുക്കാണ് ... അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ...