നികുതിയിനത്തിൽ വരുമാനമുള്ള ഏക നികുതി. . എന്താണ് അത്? എന്നോട് കൂടുതൽ പറയൂ

നികുതിയിനത്തിൽ വരുമാനമുള്ള ഏക നികുതി. . എന്താണ് അത്? മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന യുടിഐയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുക, ജനറൽ ടാക്വേഷൻ സംവിധാനത്തിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുകയും ചില തരങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ...

ഇൻസൈഡർ വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? ഉത്തരം ലളിതമാണ്!

എന്താണ് ആന്തരിക വിവരങ്ങൾ? ഉത്തരം ലളിതമാണ്! എന്റർപ്രൈസസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ, കമ്പനി ഇൻസൈഡർ വിവരം (എൻജി. ഇൻസൈഡർ വിവരങ്ങൾ) - എന്റർപ്രൈസസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ, കമ്പനി. അത്തരം വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്, ...

റഷ്യൻ ലോട്ടോയിലെ വിജയികളിൽ നിന്ന് എത്ര ശതമാനം വരെ എടുക്കണം?

റഷ്യൻ ലോട്ടോയിലെ വിജയികളിൽ നിന്ന് എത്ര ശതമാനം വരെ എടുക്കണം? വെറും 20%%, വിജയികളിൽ നിന്ന് 90% വരെ. സംസ്ഥാനത്തെ വഞ്ചിക്കാനാവില്ല, പക്ഷേ അത് വേണം. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് നികുതി ചുമത്തുന്നത് അനുസരിച്ച് ...

പണമടച്ച ഹണിയിൽ പണത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് നികുതി നന്പകാരം ലഭിച്ചതുപോലെ, എന്നോട് പറയൂ. സേവനങ്ങൾ?

പണമടച്ച തേണിന് ഞങ്ങളുടെ നികുതി എങ്ങനെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നുവെന്ന് എന്നോട് പറയുക. സേവനങ്ങൾ? മാവും കംപ്രസ് ചെയ്ത വായുവും ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഒരിക്കലും ഒരു ചില്ലിക്കാശും നൽകില്ല.ഇതിനെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഒരു സാമൂഹിക കിഴിവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവന്റെ അവകാശം ...

ടിസിഎസിൽ നികുതിപ്പരം എങ്ങനെ അയയ്ക്കാം?

ടിസിഎസിൽ നികുതിപ്പരം എങ്ങനെ അയയ്ക്കാം? ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്പനിയുമായി ഒരു കരാർ അവസാനിപ്പിക്കണം. 3 കക്ഷികൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു: ഒരു ടാക്സ്പേയർ, സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ടാക്സ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ. കാരിയർ ചടങ്ങിൽ ...

എന്നോട് പറയൂ, ദയവായി, ഒരു ആര്ബിട്രേഷന് മാനേജരാകുന്നത് എങ്ങനെ?

എന്നോട് പറയൂ, ദയവായി, ഒരു ആര്ബിട്രേഷന് മാനേജരാകുന്നത് എങ്ങനെ? ആര്ബിട്രേഷന് മാനേജരുടെ നിയമപരമായ നില നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമം, രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ആവശ്യകതകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ആവശ്യകതകളും സാധാരണയായി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: പോസിറ്റീവ്, ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ...

സെറ്റിൽമെന്റ് അക്കൗണ്ട്. മുഖത്ത് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ?

സെറ്റിൽമെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ആശയം? മുന്നിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 28-I "... 2.3. ക്രെഡിറ്റ് ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ അല്ലാത്ത നിയമപരമായ എന്റിറ്റികൾ‌ക്കും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിഗത സംരംഭകർ‌ക്കും അല്ലെങ്കിൽ‌ സ്ഥാപിതമായ വ്യക്തികൾ‌ക്കുമായി സെറ്റിൽ‌മെന്റ് അക്ക accounts ണ്ടുകൾ‌ തുറക്കുന്നു ...

കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുക?

കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുക? ഒരു കമ്പനിയുടെ പാപ്പരത്തം (പാപ്പരത്വം) അതിന്റെ ഓഹരിയുടമകളുടെയോ നിഷ്ക്രിയത്വത്തിന്റെയോ കാരണമാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ബൈൻഡിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ അവകാശമുള്ള ഈ ലേഖനം സ്ഥാപിക്കുന്നു ...

ദന്തർ പ്രൊസ്റ്ററ്റിക്സിന്റെ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഒരു പെൻഷനർക്ക് ഡെന്റൽ പ്രോസ്‌തെറ്റിക്‌സിന് നികുതി തിരികെ നൽകാനാകുമോ? നികുതിയിളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മകളെ ശേഖരിക്കാൻ എന്ത് രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്. അവൾ എന്റെ പ്രോസ്‌തെറ്റിക്‌സിന് പണം നൽകി. ഞാൻ ഒരു പെൻഷനറാണ്. പെൻഷനർ നികുതി അടയ്‌ക്കുന്നുണ്ടോ? ...

ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ ഏജൻസി എൽ‌എൽ‌സി - ഇത് മറ്റൊരു അഴിമതിയാണോ? ഉള്ളിൽ

ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ ഏജൻസി എൽ‌എൽ‌സി - ഇത് മറ്റൊരു അഴിമതിയാണോ? ഈ ശേഖരിക്കുന്നവർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? lt; ഒരു ചെറിയ ഷെയറിനായി ബാങ്ക് ഒരു കളക്ഷൻ ഏജന്റിന് മോശം കടം വിറ്റു. ഇപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യമാണ് .. ...

നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാതിരുന്നാലും അവരെ കടത്തിവെട്ടുന്നവരുടെ രക്ഷാധികാരികളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കും?

ഒന്നും കടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത, എന്നാൽ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരുടെ ജാമ്യക്കാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം? മുങ്ങിമരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ രക്ഷ അവന്റെ അടുത്തുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ...

ഇന്നത്തെ റഷ്യയിലെ പൗരന്മാരുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞവർക്ക് എത്ര തുകയാണ്?

പൗരന്മാരുടെ നികുതിയേതര മിനിമം വരുമാനത്തിന്റെ മൂല്യം റഷ്യയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ഏത് വിധത്തിലാണ് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക? നികുതിയേതര മിനിമം വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി പോലുള്ളവ RF ടാക്സ് കോഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ വായിച്ചു ...

വൈദ്യുതി മോഷണത്തിനുള്ള പിഴവിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ

വൈദ്യുതി മോഷണത്തിനുള്ള പിഴവിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ സിവിൽ പ്രോസസിംഗിലെ യഥാർത്ഥ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ സമാഹാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഭരണകൂടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ലംഘനത്തിന്റെ ഒന്നായി വൈദ്യുതി മോഷണം.

എന്താണ് സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ?

എന്താണ് സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ? റിസോഴ്സസ് ഇക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ഇക്കോണമിക് (ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന്. റിസോഴ്സ് ആക്സിലറി മാർഗങ്ങൾ) സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം, അതായത് ഉറവിടങ്ങൾ, ഉൽപാദന മാർഗ്ഗങ്ങൾ. സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളെ പ്രകൃതി (അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, ജിയോഫിസിക്കൽ), ...

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനിൽ ബാങ്കിംഗ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന നിയമങ്ങൾ എന്നോട് പറയുക

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനിലെ ബാങ്കിംഗിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ, ബാങ്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫെഡറൽ നിയമത്തിന്റെ ഭരണഘടന, കറൻസി നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫെഡറൽ നിയമത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ഫെഡറൽ നിയമത്തിന്റെ ഫെഡറൽ നിയമത്തിന്റെ ഭരണഘടന തുടങ്ങിയവ. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ ഭരണഘടന ...

രാത്രിയിലെ മണമുള്ള പണം എങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടാം?

23 മുതൽ 6 വരെ രാത്രി പണമടയ്ക്കൽ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം രാത്രി സമയം 22.00 മുതൽ 6.00h വരെയുള്ള രാത്രി സമയം, പേയ്‌മെന്റ് 10% വർദ്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും)) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ഒരു വ്യക്തത മാത്രമേ ചേർക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഒരു ഷിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ...

പരിമിതികൾക്കനുസൃതമായ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കലാശിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമുണ്ടോ എന്ന്. 159 UK ക്രിമിനൽ കോഡ് തട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഒരു DM ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും?

പരിമിതികളുടെ നിയമത്തിന് ആർട്ടിന് കീഴിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യമുണ്ടോ എന്ന്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ തട്ടിപ്പിന്റെ 159 ക്രിമിനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ 8 വർഷത്തിനുശേഷം എനിക്ക് യുഡി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമോ? ക്രിമിനൽ കോഡിൽ ഉപരോധം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക്, പരിമിതികളുടെ ചട്ടം നിലവിലില്ല. ...

ഡ്യൂട്ടി - ഇത് ഒരു നികുതിയാണോ?

ഡ്യൂട്ടി - ഇത് ഒരു നികുതിയാണോ? അതെ, ചില നിയമങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിൽ, സംസ്ഥാന നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന തുകകളിൽ അംഗീകൃത official ദ്യോഗിക സംഘടനകൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഫീസാണ് ഡ്യൂട്ടി. ഫീസ്, പ്രത്യേകിച്ചും, രജിസ്ട്രേഷൻ, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടികൾ, ...

കാർ വാങ്ങിയതും വാങ്ങിയതും അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്നതും ആയിരുന്നു

പാട്ടത്തിന് വാങ്ങിയ ഒരു കാർ, അത് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും ആരെങ്കിലും ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർ വാങ്ങുന്നു, നിങ്ങൾ കുറച്ച് പണം തിരികെ നൽകുമ്പോൾ, ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് ലാഭകരമായ പാട്ടമാണ് ...